Privacy

A. Inleiding

 • De privacy van de bezoekers van onze website is erg belangrijk voor ons. We doen er alles aan om de privacy te beschermen. In dit privacybeleid leggen we uit waarom we uw gegevens verzamelen en wat we met deze gegevens doen.
 • Door bij uw eerste bezoek aan onze website akkoord te gaan met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid, geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken telkens wanneer u onze website bezoekt.

B. Het verzamelen van persoonlijke gegevens

De volgende persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

 • Informatie over uw computer, waaronder IP-adres, geografische locatie, browsertype en browserversie en besturingssysteem.
 • Informatie over uw bezoek aan en gebruik van deze website, inclusief de referentiebron, duur van uw bezoek, bekeken pagina's en navigatiepaden op de website;
 • Informatie, zoals uw e-mailadres, die u invoert wanneer u zich registreert op onze website;
 • Informatie die je invult wanneer je een profiel aanmaakt op onze website - bijvoorbeeld je naam, profielfoto's, geslacht, verjaardag, opleiding en werkgegevens;
 • Informatie, zoals uw naam en e-mailadres die u invoert om u in te schrijven voor onze e-mails en/of nieuwsbrieven;
 • Informatie die u invoert wanneer u de diensten op onze website gebruikt;
 • Informatie die wordt gegenereerd bij het gebruik van onze website, met inbegrip van wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden u onze website gebruikt;
 • Informatie met betrekking tot alles wat u koopt, diensten die u gebruikt of transacties die u maakt via onze website, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardgegevens;
 • Informatie die u op onze website plaatst met de bedoeling deze op het internet te publiceren, inclusief uw gebruikersnaam, profielfoto's en de inhoud van uw berichten;
 • Informatie in communicatie die u per e-mail of via onze website naar ons verzendt, inclusief de inhoud van de communicatie en metadata;
 • Alle andere persoonlijke informatie die u ons stuurt;
 • Voordat u persoonlijke gegevens van een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de bekendmaking als de verwerking van die persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit beleid.

C. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke informatie die u ons via onze website verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de relevante pagina's van de website worden gespecificeerd. Wij kunnen uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het beheer van onze website en ons bedrijf;
 • Om onze website voor u te personaliseren;
 • Diensten beschikbaar maken op onze website;
 • Verzending van goederen die via onze website zijn gekocht;
 • Het leveren van diensten die via onze website zijn aangeschaft;
 • Je ontvangstbewijzen, facturen en betalingsherinneringen sturen en je betalingen innen;
 • Het verzenden van niet-marketing commerciële communicatie;
 • E-mails versturen waar je specifiek om hebt gevraagd;
 • Verzenden van onze e-mailnieuwsbrief als u daarom hebt gevraagd (u kunt ons op elk moment laten weten dat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen);
 • Om u marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot ons bedrijf of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derden waarvan wij denken dat deze interessant voor u kan zijn, per post of, als u hier specifiek toestemming voor hebt gegeven, per e-mail of vergelijkbare technologie (u kunt ons op elk moment laten weten als u geen marketingcommunicatie meer wilt ontvangen);
 • Het verstrekken van statistische informatie over onze gebruikers aan derden (maar deze derden kunnen aan de hand van deze informatie geen individuele gebruikers identificeren);
 • Om vragen en klachten te behandelen die door of over u zijn ingediend met betrekking tot onze website;
 • Onze website beveiligen en fraude voorkomen;
 • Om de naleving van de gebruiksvoorwaarden van onze website te controleren (inclusief het controleren van privéberichten die via onze website worden verzonden);
 • En andere toepassingen.

Als u persoonlijke informatie verstrekt voor publicatie op onze website, zullen wij deze informatie publiceren en anderszins gebruiken in overeenstemming met de licentie die u ons verleent. Uw privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van uw informatie op onze website te beperken en kunnen worden gewijzigd via privacycontroles op de website. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming delen wij uw persoonlijke gegevens niet met derden voor direct marketing door hen of andere derden.

D. Openbaarmaking van persoonlijke informatie

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan onze werknemers, leidinggevenden, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet. We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan elk lid van onze bedrijvengroep (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet.

We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken:

 • Voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • In verband met lopende of toekomstige juridische procedures;
 • Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen voor fraudepreventie en kredietrisicobeperking);
 • Aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa die we verkopen (of overwegen te verkopen); en
 • Aan elke persoon van wie wij redelijkerwijs aannemen dat deze een verzoek kan indienen bij een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit om dergelijke persoonlijke informatie openbaar te maken, indien, naar onze redelijke mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijs de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie kan bevelen.

Behalve zoals bepaald in dit beleid, delen we uw persoonlijke gegevens niet met derden.

E. Internationale gegevensoverdracht

 • Informatie die we verzamelen kan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen tussen de landen waarin we actief zijn, zodat we de informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met dit beleid.
 • Informatie die we verzamelen kan worden overgedragen naar de volgende landen die geen wetten voor gegevensbescherming hebben die gelijkwaardig zijn aan de wetten die gelden in de Europese Economische Ruimte: de Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Japan, China en India.
 • Persoonlijke informatie die u op onze website plaatst of indient voor publicatie op onze website kan overal ter wereld beschikbaar zijn via het internet. We kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door anderen niet voorkomen.
 • U stemt uitdrukkelijk in met de overdracht van persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze Sectie E.

F. Opslag van persoonlijke informatie

 • Deze Sectie F beschrijft ons beleid en onze procedures voor het bewaren van gegevens, die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.
 • Persoonsgegevens die wij verwerken voor welk doel of welke doelen dan ook, worden niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doelen.
 • Niettegenstaande de andere bepalingen van deze Sectie G, bewaren we documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonlijke informatie bevatten:
  • a. voor zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn;
  • b. als we geloven dat de documenten relevant kunnen zijn voor een lopende of toekomstige juridische procedure; en
  • c. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van fraudepreventie en kredietrisicobeperking).

G. Bescherming van persoonlijke informatie

 • We nemen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
 • We slaan alle persoonlijke informatie die u verstrekt op onze beveiligde (met wachtwoord en firewall beveiligde) servers op.
 • Alle elektronische financiële transacties die via onze website worden uitgevoerd, zijn beveiligd met encryptietechnologie.
 • U erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onveilig is en dat we de veiligheid van gegevens die via het internet worden overgedragen niet kunnen garanderen.
 • U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze website).

H. Wijzigingen

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid.

I. Uw rechten

U kunt ons opdracht geven om u alle persoonlijke informatie te verstrekken die wij over u hebben; het verstrekken van dergelijke informatie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 • de betaling van een vergoeding (EUR 50 excl. btw); en
 • het leveren van een geldig identiteitsbewijs (we accepteren meestal een fotokopie van je paspoort, notarieel bekrachtigd, evenals een originele kopie van een energierekening met je huidige adres).

We kunnen de door u gevraagde persoonlijke gegevens bewaren voor zover dit wettelijk is toegestaan. U kunt ons te allen tijde opdragen om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

J. Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks naar en gegevens van websites van derden. Wij hebben hier geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden.

K. Informatie corrigeren of verwijderen

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij over u hebben moet worden gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar info@enhansa.com met je identiteitsgegevens en de login die je gebruikt op ons systeem. We zullen je verzoek zo snel mogelijk behandelen.

L. Koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een identificatiecode (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Cookies kunnen 'permanente' cookies of 'sessiecookies' zijn. Een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij de gebruiker deze vóór de vervaldatum verwijdert; een sessiecookie verloopt daarentegen aan het einde van de gebruikerssessie wanneer de webbrowser wordt afgesloten. Cookies bevatten meestal geen informatie waarmee een gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan, kan worden gekoppeld aan informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies. We gebruiken sessie- en permanente cookies op onze website.

 • De namen van de cookies die we op onze website gebruiken en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, worden hieronder beschreven:
  • a. We gebruiken Google Analytics op onze website om: een computer te herkennen wanneer een gebruiker de website bezoekt, om gebruikers te volgen die door de website navigeren, om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren, om het websitegebruik te analyseren, om het websitegebruik te beheren, om de website te beheren, om fraude te voorkomen en om de veiligheid van de website te verbeteren, en om de website voor elke gebruiker te personaliseren;
 • In de meeste browsers kunt u cookies weigeren, bijvoorbeeld:
  • a. In Internet Explorer (versie 10) kunt u cookies blokkeren met behulp van de beschikbare instellingen voor cookieverwerking door te klikken op 'Extra', 'Internetopties' en vervolgens op 'Geavanceerd'.
  • b. In Firefox (versie 24) kunt u cookies blokkeren door te klikken op 'Extra', 'Opties', 'Privacy', 'aangepaste geschiedenisinstellingen gebruiken' in het selectiemenu en het selectievakje 'Sitecookies accepteren' uit te schakelen.
  • c. In Chrome (versie 29) kunt u cookies blokkeren door te navigeren naar het menu 'Aanpassen en beheren' en te klikken op 'Instellingen', 'Geavanceerde instellingen weergeven' en 'Inhoud instellingen' en vervolgens 'Sites blokkeren voor het opslaan van gegevens' te selecteren onder het kopje 'Cookies'.

Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites. Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

Het verwijderen van cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites