Dynamisch wereldwijd compliancebeheer

Internationale handel

Scenario

Compliance stroomlijnen in verschillende markten

Doel

Het aantonen van het enorme marktpotentieel en de transformerende impact van Enhansa's oplossingen in het vereenvoudigen van complex wereldwijd compliance management, een scenario dat vaak ontmoedigend is met traditionele codering, maar gestroomlijnd met Enhansa's reasoner technologie.

Context van het probleem

Bedrijven die wereldwijd actief zijn, staan voor de enorme taak om te voldoen aan een groot aantal internationale handelswetten, milieuregels en lokale marktstandaarden.

Pijnpunten

Navigeren door diverse en vaak veranderende regelgevingslandschappen in verschillende landen
De hoge complexiteit en kosten van het coderen van aangepaste compliance-oplossingen voor elke markt
Risico van niet-compliance als gevolg van verouderde of te eenvoudige compliance-mechanismen

Implementatie van een dynamisch wereldwijd nalevingsbeheersysteem op basis van Enhansa's redeneertechnologie

Real-time aanpassing aan veranderende regelgeving in meerdere rechtsgebieden

Een uniform platform dat complexe juridische en regelgevende gegevens kan interpreteren en toepassen

Geautomatiseerde nalevingscontroles en waarschuwingen om ervoor te zorgen dat de wereldwijde standaarden voortdurend worden nageleefd

Enhansa's oplossingen voor semantische naleving

Aanpak en implementatie

Gebruikte technologie

Enhansa-onderdelen:

PLIE. Policy and Logic Interpretation Engine, bestaande uit EYE Reasoner en Notation3 (N3).

Hypothetische strategie

Ontwikkeling van een uitgebreide semantische database met wereldwijde handelswetgeving, milieuregelgeving en marktspecifieke regels

Integratie met bedrijfssystemen voor naadloze controle op naleving.

Voorbeeld van N3 logische code

Regel voor controle op naleving van milieuwetgeving

@prefix trade: <http://example.org/trade#> .

@prefix reg: <http://example.org/regulation#> .

@prefix ex: <http://example.org/exportItems#> .# Define Environmental Standards for Countries

ex:USA reg:environmentalStandard reg:LowCarbonEmissionStandard .

ex:Germany reg:environmentalStandard reg:RecyclableMaterialStandard .

ex:Brazil reg:environmentalStandard reg:ToxicChemicalRestrictionStandard .# Define Material Compliance with Standards

ex:Aluminum reg:complianceRequiredWith reg:RecyclableMaterialStandard, reg:LowCarbonEmissionStandard .

ex:Plastic reg:complianceRequiredWith reg:ToxicChemicalRestrictionStandard .# Export Product Definitions

ex:Product123 a trade:ExportItem;

        trade:destinationCountry ex:Germany;

        trade:material ex:Aluminum.ex:Product456 a trade:ExportItem;

        trade:destinationCountry ex:Brazil;

        trade:material ex:Plastic.# Rule for Compliance Check

{

  ?product a trade:ExportItem;

       trade:destinationCountry ?country;

       trade:material ?material.

  ?country reg:environmentalStandard ?standard.

  ?material reg:complianceRequiredWith ?standard.

} => {

  ?product trade:complianceStatus "Compliant".

}.# Rule for Non-Compliance

{

  ?product a trade:ExportItem;

       trade:destinationCountry ?country;

       trade:material ?material.

  ?country reg:environmentalStandard ?standard.

  FILTER NOT EXISTS { ?material reg:complianceRequiredWith ?standard }

} => {

  ?product trade:complianceStatus "Non-Compliant".

}.

Uitleg van de N3-logica

Milieunormen definiëren

De code begint met het toewijzen van specifieke milieunormen aan landen. De VS heeft bijvoorbeeld de 'Low Carbon Emission Standard', Duitsland heeft de 'Recyclable Material Standard', enz.

Naleving van materiaal

Het definieert welke materialen voldoen aan welke milieunormen. Aluminium voldoet bijvoorbeeld aan de 'Recyclable Material Standard' en de 'Low Carbon Emission Standard'.

Definities exportproducten

Specifieke producten worden gedefinieerd met hun bestemmingslanden en materialen. Product123 is bijvoorbeeld een exportartikel van aluminium, bestemd voor Duitsland.

Regel voor nalevingscontrole

Deze regel controleert of het materiaal van een product voldoet aan de milieunorm van het land van bestemming. Als dat zo is, wordt het product gemarkeerd als "Conform".

Regel voor niet-naleving

Deze regel identificeert of het materiaal van het product niet voldoet aan de milieunorm van het land van bestemming en markeert het als "Niet-conform".

Praktisch voorbeeld

Een exportartikel gemaakt van een specifiek materiaal bestemd voor een land met strenge milieunormen

Het systeem controleert het materiaal aan de hand van de milieunormen van het land van bestemming en bevestigt de naleving.

Enhansa's wereldwijde compliance-impact

 • Aanzienlijke vermindering van compliance-gerelateerde risico's en operationele verstoringen
 • Minder behoefte aan complexe en dure aangepaste codeeroplossingen
 • Verbeterde flexibiliteit bij het reageren op internationale wijzigingen in regelgeving
 • 90% vermindering van boetes en juridische kwesties in verband met naleving
 • 75% minder tijd en middelen besteed aan compliance management
 • Hoge markttoepassingsgraad dankzij eenvoudige implementatie en onderhoud