Geavanceerd auteursrechtenbeheer voor mediabureaus

Media & Amusement

Scenario

Dynamische auteursrechtlicenties en inkomstenbeheer

Doel

Laten zien hoe de oplossingen van Enhansa complexe auteursrechtovereenkomsten tussen fotografen (houders van rechten) en mediabureaus beheren, met aandacht voor verschillende gebruiksscenario's en modellen voor het delen van inkomsten.

Context van het probleem

Mediabureaus navigeren door ingewikkelde overeenkomsten met fotografen, waarbij bepaald gebruik van foto's gratis is, andere betaald worden en de verdeling van inkomsten varieert op basis van gebruiksintensiteit en kanalen.

Pijnpunten

Navigeren door overeenkomsten met verschillende voorwaarden voor verschillende gebruiksscenario's
Omgaan met overeenkomsten voor het delen van inkomsten die forfaitaire betalingen en pay-per-use-modellen omvatten
Nauwkeurig bijhouden van gebruik via meerdere kanalen en overeenkomstige prijsstelling toepassen

Implementatie van een flexibel rechten- en inkomstenbeheersysteem

Geautomatiseerde bepaling van voorwaarden voor fotogebruik op basis van specifieke overeenkomsten

Bijhouden van fotogebruik over verschillende kanalen en toepassen van verschillende prijsmodellen

Omgaan met overeenkomsten voor het delen van inkomsten, inclusief forfaitaire bedragen en berekeningen per gebruik

Enhansa's semantische datatransformaties in auteursrechtenbeheer

Aanpak en implementatie

Gebruikte technologie

Enhansa-onderdelen:

PLIE. Policy and Logic Interpretation Engine, bestaande uit EYE Reasoner en Notation3 (N3).

CSE. Clearing- en vereffeningsmotor

Hypothetische strategie

Ontwikkeling van een semantisch datamodel om verschillende auteursrecht- en inkomstenverdelingsovereenkomsten weer te geven

Integratie met digital asset managementsystemen van mediabureaus voor real-time tracking en compliance

Voorbeeld van N3 logische code

Regel voor op gebruik gebaseerde prijzen en inkomstenverdeling

@prefix photo: <http://example.org/photo#> .

@prefix fin: <http://example.org/finance#> .

@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .# Rule for Recording Micro Transactions

{

  ?use a photo:PhotoUse;

    photo:image ?image;

    photo:channel ?channel;

    photo:usageCount ?count;

    fin:currentQuarter ?quarter.

  ?image photo:copyrightHolder ?holder;

      photo:agreement ?agreement.

  ?agreement fin:payPerUseRate ?rate;

        fin:channelPricing ?channelPricing.

  ?channelPricing photo:channel ?channel; fin:rate ?channelRate.

  BIND ((?count * ?channelRate) AS ?microTransactionAmount)

  FILTER (?count <= ?agreement fin:threshold)

} => {

  ?holder fin:recordMicroTransaction [ fin:amount ?microTransactionAmount; fin:quarter ?quarter ].

}.# Rule for Quarterly Settlement Invoicing

{

  ?holder a photo:CopyrightHolder;

      fin:microTransactionRecord ?record.

  ?record fin:quarter ?quarter; fin:amount ?amount.

  ?agreement fin:threshold ?threshold; fin:lumpSum ?lumpSum.

  FILTER (?quarter = "Q1" || ?quarter = "Q2" || ?quarter = "Q3" || ?quarter = "Q4")

  SUM(?amount AS ?totalQuarterlyAmount)

  LET (?totalDue = ?lumpSum + ?totalQuarterlyAmount)

} => {

  ?holder fin:issueQuarterlyInvoice [ fin:dueAmount ?totalDue; fin:quarter ?quarter ].

}.

Uitleg van de N3-logica

 • Deze regel geldt voor elk gebruik van een foto binnen de drempel.
 • Het berekent het bedrag voor elke microtransactie op basis van het aantal gebruikers en het kanaalspecifieke tarief.
 • Deze bedragen worden geregistreerd voor elke auteursrechthouder voor het huidige kwartaal.
 • Deze regel wordt geactiveerd aan het einde van elk kwartaal (Q1, Q2, Q3, Q4).
 • Het verzamelt alle microtransactiebedragen die zijn geregistreerd voor elke auteursrechthouder.
 • Het totale kwartaalbedrag wordt gecombineerd met een eventueel forfaitair bedrag om een kwartaalfactuur te genereren.

Praktisch voorbeeld

Microtransactieregel

Een foto die 30 keer is gebruikt in een digitale campagne in Q1, met een tarief van $10 per gebruik.

300 dollar geregistreerd als microtransacties voor Q1.

Regel voor driemaandelijkse verrekening

Aan het einde van Q1 wordt het totale bedrag aan microtransacties gecombineerd met een vast bedrag (indien van toepassing) voor de kwartaalfactuur.

Een kwartaalfactuur wordt gegenereerd op basis van het vaste bedrag en het totale bedrag aan microtransacties.

Enhansa's impact op auteursrechtenbeheer

 • Nauwkeurige naleving van complexe overeenkomsten op het gebied van auteursrecht en het delen van inkomsten.
 • Transparante en nauwkeurige facturering voor fotogebruik via verschillende kanalen.
 • Efficiënt beheer van financiële regelingen tussen fotografen en agentschappen.
 • 100% nauwkeurigheid in facturering en verdeling van inkomsten.
 • Vermindering van handmatige werklast voor contractbeheer met 50%.
 • Hogere inkomsten voor fotografen dankzij nauwkeurige tracering en naleving.